Изтегли нашата презентация
Черноморски център
за хидроизолации

Ученически практики по европейски проект BG051PO001-3.3.07-0001

От 28.02. 2015 г. фирма "Братя Георгиеви"ЕООД съвместно със ПГСАГ "Васил Левски" гр. Варна  стартира Проект по Европеска програма за практика в реални условия. Програмата е предназначеназа учениците от системата на професионалното образование и обучение по професия Строителен техник. Това има за цел да улесни достъпа  от училището към работното място за успешната реализация на трудовия пазар в областта на строителството.

 

Фирма "Братя Георгиеви"ЕООД  се ангажира с да помогне и осъществи повишаването на професионалните компетентности  в реална работна среда на учениците , осигуряване на мобилност на завършващите ПГСАГ "Васил Левски" и възможносттана учениците да приложат придобитите знания, да придобиятдопълнителна квалификация  в сферата на строителните хидроизолации като значима част от цялостния строително -архитектурен процес.

 

Най-вече нашата цел е да помогнем за създаване на мотивация в младите хора за бъдещата им трудова дейност.

Сайтът използва cookies. Продължавайки да използвате сайта Вие се съгласяванте с използваните от нас бисквитки.Приемам