Изтегли нашата презентация
Черноморски център
за хидроизолации

„Росстрой“ ЕООД

Фирма „Росстрой“ ЕООД ,  вписана в търговския регистър с ЕИК 107549209  и адрес на управление гр. Габрово  , ул. „Венец“№24,вх. В, ет.4, ап.10, представлявано от  Николай Колев и в качеството си на  Възложител на обект:

„Клетка за депониране на пепелина – ТЕЦ Габрово“

Фирмата е изпълнила  изолациите  на депо  за сметищно събиране на отпадъчен материал пепелина чрез полагане на РЕ фолио  2мм, полагане на защитен слой геотекстил, извършване на екструзионно заваряване по Т-образни съединения и преминавания през полиетиленово фолио.

 

Фирмата изпълнява професионално , коректно , в срок и с високо чувство на отговорност възложените СМР. 

Определено фирмата оправдава гласуваното й доверие.

С настоящата референция потвърждаваме убеждението си че всеки клиент може да разчита на професионализма и   качеството на изпълнените  специфични  изолационни строително-монтажни работи.

В тази връзка препоръчваме фирма „Братя Георгиеви“ЕООД  като  надежден партньор на бъдещи Инвеститори и Възложители   във връзка с полагането на геомембрани за сметища.

    

„Росстрой“ЕООД-гр.Варна

Управител:

/Николай Колев/

Сайтът използва cookies. Продължавайки да използвате сайта Вие се съгласяванте с използваните от нас бисквитки.Приемам